Aanmelding, loting, toelating

Hier vindt u de resultaten van de aanmelding. 

DNS is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Een onderwijsconcept dat sterk bij draagt aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en veel verder gaat dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt van DNS is "leren in een leergemeenschap’.

Kinderen leren in een gemeenschap om hun cognitieve en sociale ontwikkeling vorm te geven. Ze werken aan hun persoonlijkheid en dit stelt ze in staat om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dit geldt voor alle kinderen op alle niveaus. Het is noodzakelijk dat de leergemeenschap niet te groot wordt zodat we ook daadwerkelijk iedere leerling zien en kennen. En de leerling onze medewerkers.

Als uw zoon/dochter overtuigd is van de keuze voor De Nieuwste School, meldt het zich samen met een ouder aan tijdens de aanmelddagen in maart 2020. Hoe dat gaat kunt hier teruglezen.

Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald. Mochten er meer dan het toelaatbaar aantal leerlingen zich hebben aangemeld, dan zal er een loting plaatsvinden onder leiding van een notaris. Meer informatie over de lotingsprocedure vindt u op hier. Na de lotingsprocedure start de toelatingsprocedure. Deze kunt u vinden op de website www.povo-013.nl.
Veelgestelde vragen

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work