Leerjaar 2 t/m 4 vwo

Het kan zijn dat uw kind wil overstappen van een andere school naar De Nieuwste School. Het kan ook zijn dat uw kind moet overstappen van school, omdat op de vertrekkende school het niveau waarop uw kind onderwijs dient te gaan volgen niet wordt aangeboden. In beide gevallen dient u uw kind voor 15 mei te hebben aangemeld voor het volgende schooljaar. 

Op basis van het moment van aanmelden komt uw kind op een wachtlijst. Wij maken een wachtlijst voor leerlingen die moeten én een wachtlijst voor leerlingen die willen. Zijn er op 15 mei meer aanmeldingen dan verwachte beschikbare plaatsen in het betreffende leerjaar en op het betreffende niveau zal de plek op deze wachtlijst bepalend zijn of er over gegaan kan worden tot aanmelding. 

Hiervoor hanteren wij de volgende procedure: 

·        Als moment van aanmelden hanteren wij het moment waarop wij van de vertrekkende school het dossier hebben ontvangen. 

·        Open plaatsen worden in eerste instantie ingevuld door leerlingen die de vertrekkende school moeten verlaten, omdat zij daar geen onderwijs kunnen volgen op het niveau waarop zij verder dienen te gaan, of omdat ze verhuisd zijn of gaan verhuizen. 

Indien er daarna nog ruimte over is zullen wij deze aanvullen met leerlingen die zonder noodzaak willen instromen. 

Het aantal beschikbare plaatsen wordt bepaald door het aantal leerlingen in een leerjaar, de niveaus van de leerlingen in dat leerjaar en/of de profielkeuzes (vakkenpakketten) van de leerlingen in dat leerjaar. 

NB. De loting voor aanmelding in de brugklas staat los van deze procedure. Daar uitgelote leerlingen hebben geen voorrang in deze procedure. Voor kinderen die al een broer/zus op De Nieuwste School hebben zitten wordt in deze procedure geen uitzondering gemaakt. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work