Instroom vanaf leerjaar 2 

De nieuwste School kan jaarlijks 150 nieuwe leerlingen in de brugklas toelaten.

Met zij-instromers bedoelen we iedereen die in een andere klas wil instromen dan de brugklas. Voor wat betreft instroom vanaf jaar 2 geldt dat dit alleen mogelijk is bij aanvang van het schooljaar indien er plaatsen zijn in het betreffende leerjaar, op het betreffende niveau én vanuit zowel de school als de leerling en ouders de overtuiging bestaat dat DNS een passende school voor de leerling kan zijn. 

Leerjaar 2 t/m 4 vwo 

Het kan zijn dat uw kind wil overstappen van een andere school naar De Nieuwste School. Het kan ook zijn dat uw kind moet overstappen van school, omdat op de vertrekkende school het niveau waarop uw kind onderwijs dient te gaan volgen niet wordt aangeboden. In beide gevallen dient u uw kind voor 15 mei te hebben aangemeld voor het volgende schooljaar. 

Op basis van het moment van aanmelden komt uw kind op een wachtlijst. Wij maken een wachtlijst voor leerlingen die moeten én een wachtlijst voor leerlingen die willen. Zijn er op 15 mei meer aanmeldingen dan verwachte beschikbare plaatsen in het betreffende leerjaar en op het betreffende niveau zal de plek op deze wachtlijst bepalend zijn of er over gegaan kan worden tot aanmelding. 

Hiervoor hanteren wij de volgende procedure: 

  • Als moment van aanmelden hanteren wij het moment waarop wij van de vertrekkende school het dossier hebben ontvangen. 
  • Open plaatsen worden in eerste instantie ingevuld door leerlingen die de vertrekkende school moeten verlaten, omdat zij daar geen onderwijs kunnen volgen op het niveau waarop zij verder dienen te gaan, of omdat ze verhuisd zijn of gaan verhuizen. 

Indien er daarna nog ruimte over is zullen wij deze aanvullen met leerlingen die zonder noodzaak willen instromen. 

Het aantal beschikbare plaatsen wordt bepaald door het aantal leerlingen in een leerjaar, de niveaus van de leerlingen in dat leerjaar en/of de profielkeuzes (vakkenpakketten) van de leerlingen in dat leerjaar. 

NB. De loting voor aanmelding in de brugklas staat los van deze procedure. Daar uitgelote leerlingen hebben geen voorrang in deze procedure. Voor kinderen die al een broer/zus op De Nieuwste School hebben zitten wordt in deze procedure geen uitzondering gemaakt. 

Verhuizing 

Indien u van buiten de regio naar de gemeente Tilburg verhuist is het mogelijk om gedurende een schooljaar in te stromen. Ook hier kan er alleen overgegaan worden tot plaatsing indien er in het betreffende leerjaar op het betreffende niveau een plaats beschikbaar is. 

(voor)examenjaren 

Leerlingen die al op De Nieuwste School een mavo diploma hebben behaald en willen overstappen naar havo kunnen dat zonder beperkingen als ze geslaagd zijn met 7 vakken. Leerlingen die een mavo diploma met zes vakken hebben kunnen onder voorwaarden overstappen naar havo en nemen hiervoor contact op met de manager onderwijs bovenbouw of met de decaan. 

Leerlingen die al Op De Nieuwste School eeen havo diploma hebben behaald en willen overstappen naar vwo kunnen dat onder voorwaarde dat het vakkenpakket goed aansluit. Zij kunnen dit bespreken met de mentor.

Voor leerlingen die niet op De Nieuwste School een diploma hebben behaald gelden dezelfde voorwaarden. Zij moeten zich uiterlijk tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart aanmelden. Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4mavo, wordt een gesprek gehouden. 

Eindexamenjaren

Instroom in een eindexamenjaar is niet mogelijk. 

Mocht u informatie willen over instroom vanaf jaar 2 kunt u contact opnemen met: 

Bas Leijen (basleijen@denieuwsteschool.nl) voor instroom in jaar 2 en 3

Caecile van Gorp (caecilevangorp@denieuwsteschool.nl) voor instroom in jaar 4 en hoger.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work