Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Eikenprocessierups

Zoals u weet geven we op dit moment de lessen sport en bewegen op de velden van hockeyclub Were Di. In de bijgevoegde brief leest u alle informatie over de processierups. 20190614 processierups op gymlocatie.pdf

Uitwisselingen

De Nieuwste School wil alle jongeren voorbereiden op een maatschappij die globaliseert. Wij streven ernaar dat iedereen het onderwijs internationaal competent verlaat. Dit is een verrijking voor de leerling en zorgt voor meer begrip voor mensen met een ander wereldbeeld. Dit helpt jongeren om de wereld beter te begrijpen.

Om meer begrip te krijgen voor elkaar is het belangrijk dat onze leerlingen in contact komen met mensen met een ander wereldbeeld, uit een andere cultuur, uit een ander land. Daarnaast is het voor onze leerlingen belangrijk om zelf in het andere land te gaan kijken en ervaren hoe dit is. Wat is er anders? Wat komt overeen? Wat zijn de gewoontes? Etc.

Komend schooljaar 2019-2020 vinden er in het kader van internationalisering weer diverse uitwisselingen plaats. Het uitwisselingsprogramma is géén verplicht onderdeel. Het kost ongeveer 175 - 500 euro per leerling, afhankelijk van de bestemming en van het aantal dagen van de uitwisseling. De kosten zijn voor de week hier én de week in het buitenland. De desbetreffende ouders worden per leerjaar geïnformeerd. 

 

Schoolbetaalpas leerlingen

Op DNS kan alleen cashless betaald worden. Dit betekent dat uw kind in de keuken, bij de automaat en bij de leerlingenbalie niet met contant geld kan betalen, uitsluitend met hun pinpas of met de schoolpas.De schoolpas is gekoppeld aan een Mynetpay account en kan gebruikt worden om het account mee op te waarderen en mee te betalen. Uw kind heeft hiervoor een handleiding ontvangen maar deze is ook hier te downloaden.

Privacy op DNS

Vandaag treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar ook dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

Op DNS wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schoolleiding

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work