Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Documentenbibliotheek correspondentie ouders en leerlingen

Correspondentie 2019-2020

 

Inloggen met de Magisterinlog om de documentenbibliotheek in te kunnen zien.

Uitstel onderzoek Proximity project Universiteit Tilburg

Uitstel onderzoek Proximity project 

Hier vindt u een brief waarin u alle informatie terugvinden over het uitstel. 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Vriendschappen en fijne contacten met leeftijdgenoten zijn heel belangrijk voor het welzijn van jongeren. Jongeren die een goed sociaal leven hebben zitten vaak beter in hun vel en presteren beter op school. Omgekeerd kan een gebrek aan goede  sociale contacten of een gebrek aan mensen die je echt begrijpen ervoor zorgen dat jongeren zich buitengesloten of eenzaam voelen. Voor de meeste jongeren gaat dat weer voorbij, maar voor sommigen ook niet. Zij hebben iedere dag weer het gevoel dat ze er niet bij horen of dat ze er alleen voor staan. Zo’n 3 tot 10  procent van de jongeren is zelfs chronisch eenzaam. Hier kunt u alle informatie terugvinden. 


Presentaties ouderavonden 21 januari 2020

Presentatie mavo
Presentatie havo/vwo 

Informatie kunstvak mavo4

Verschil kunstvak 1 en 2 

Vorig jaar heeft uw kind beide vakken gevolgd. Kunstvak 1 is een andere benaming voor CKV. Bij dit vak wordt de leerling uitgenodigd om op een onderzoekende manier de horizon omtrent kunst te verbreden. Door het bezoeken van activiteiten en op een beschouwende en praktische manier aan de slag te gaan met kunst leert de leerling de horizon te verbreden. Kunstvak 1 is inmiddels afgesloten eind mavo 3 met een schoolexamen. 

Hier vindt u alle informatie over dit vak. 

Cultuurteelt 2020 komt eraan!

Op 26 maart vindt CultuurTeelt plaats. CultuurTeelt is een spetterende show in poppodium 013 vol dans, zang en nog veel meer entertainment door de leerlingen van De Nieuwste School. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we weer volop sponsors nodig. U kunt met uw advertentie in hét CultuurTeelt programmaboekje. Het programmaboekje wordt door ongeveer 800 enthousiaste CultuurTeeltbezoekers gelezen! Het kost u 45 euro voor een halve pagina en 80 euro voor een hele pagina (A5). 

Bent u geïnteresseerd? 

Stuur dan een mail met uw advertentie als pdf-bestand en onderstaande bijlage naar info@denieuwsteschool.nl

Het CultuurTeeltteam 

Bibliotheekpasje leerlingen

Wij hebben de melding van de bibliotheek gekregen dat een aantal leerlingen flinke boetes hebben op het schoolpasje van de bibliotheek. Het blijkt dat mailtjes hierover in de spam terecht komen. Gebruikt uw kind dit pasje dan kunt u het beste het mailadres aanpassen naar een ander mailadres of laat uw kind de spam van de schoolmail hierop checken. In de bijlage zitten brieven hoe u uw kind hierbij kunt helpen. 

Hierbij de brief

Toestemming gebruik leerlingengegevens in het kader van de AVG

In Magister is dit schooljaar een module opgenomen waarin ouders kunnen aangeven voor welke onderdelen zij toestemming geven voor wat betreft het gebruik van de gegevens van hun kind. Dit geldt voor de ouders van kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar kunnen de leerlingen zelf toestemming geven. Om de toestemming te verlenen kunt u op de gebruikelijke manier inloggen in Magister.

Nieuwe ouders (leerjaar 1) ontvangen op de eerste ouderavond de inloggegevens voor Magister. Na de eerste inlog verschijnt automatisch de module in beeld en kan de toestemming verleend worden. Daarna zijn deze gegevens terug te zien op de startpagina van Magister. Als u de toestemmingsmodule niet invult, dan gaan wij er van uit dat u GEEN toestemming verleent. We vragen u vriendelijk om even de tijd te nemen erover na te denken en indien aan de orde, de toestemming te verlenen. Mocht u terug willen komen op de keuzes die in Magister gemaakt zijn, dan kan dat gewoon op dezelfde wijze worden aangepast. Aan het begin van elk volgend schooljaar ontvangt u een herinnering om uw keuzes opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen.   

In de bijlage vindt u per onderdeel waarvoor uw toestemming gevraagd wordt aan wat die toestemming inhoudt. Door in Magister per regel op de i te klikken verschijnt een toelichting in beeld.

schema privacy.pdf

Schoolbetaalpas leerlingen

Op DNS kan alleen cashless betaald worden. Dit betekent dat uw kind in de keuken, bij de automaat en bij de leerlingenbalie niet met contant geld kan betalen, uitsluitend met hun pinpas of met de schoolpas. De schoolpas is gekoppeld aan een Mynetpay-account en kan gebruikt worden om het account mee op te waarderen en mee te betalen. Uw kind heeft hiervoor een handleiding ontvangen maar deze is ook hier te downloaden.

Privacy op DNS

Vandaag treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar ook dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

Op DNS wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schoolleiding

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work