Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Anglia op DNS

Op De Nieuwste School kunnen leerlingen en collega’s opgaan voor een Anglia examen. Als het Anglia examen is behaald, ontvangt de leerling/collega een internationaal erkend certificaat. Met dit certificaat kan het niveau van het Engels worden aangetoond. Alle niveaus zijn gerelateerd aan het Europees Referentie Kader (ERK), zodat overal in de wereld bekend is welk niveau een certificaat vertegenwoordigt. Diverse Anglia certificaten geven toegang tot buitenlandse hogescholen en universiteiten, maar ook in Nederland worden deze certificaten steeds belangrijker. Hier vindt u alle informatie over de mogelijkheden. 

Uitwisselingen

De Nieuwste School wil alle jongeren voorbereiden op een maatschappij die globaliseert. Wij streven ernaar dat iedereen het onderwijs internationaal competent verlaat. Dit is een verrijking voor de leerling en zorgt voor meer begrip voor mensen met een ander wereldbeeld. Dit helpt jongeren om de wereld beter te begrijpen.

Om meer begrip te krijgen voor elkaar is het belangrijk dat onze leerlingen in contact komen met mensen met een ander wereldbeeld, uit een andere cultuur, uit een ander land. Daarnaast is het voor onze leerlingen belangrijk om zelf in het andere land te gaan kijken en ervaren hoe dit is. Wat is er anders? Wat komt overeen? Wat zijn de gewoontes? Etc.

Komend schooljaar 2019-2020 vinden er in het kader van internationalisering weer diverse uitwisselingen plaats. Het uitwisselingsprogramma is géén verplicht onderdeel. Het kost ongeveer 175 - 500 euro per leerling, afhankelijk van de bestemming en van het aantal dagen van de uitwisseling. De kosten zijn voor de week hier én de week in het buitenland. De desbetreffende ouders worden per leerjaar geïnformeerd. 

 

Afname toetsen Nederlands, Engels en rekenen in onderbouw

Binnenkort nemen wij in leerjaar 1 toetsen af over taalverzorging (Nederlands), leesvaardigheid (Nederlands en Engels) en rekenen.

Het belangrijkste doel van de toets is het niveau van uw kind af te zetten tegen het landelijk niveau en daarmee te bepalen op welk referentieniveau uw kind zit. Hiermee hebben we het kennisniveau van uw kind aan het begin van zijn/haar middelbare schoolcarrière vastgesteld (0-meting) voor de leergebieden geletterdheid en rekenen.  


In april leerjaar 1, leerjaar 2 en 3HV zijn er vervolgmetingen voor de drie vakken, geletterdheid, rekenen en Engels. Als uw kind in leerjaar 2 of 3HV zit, kunnen we het kennisniveau van uw kind volgen in vergelijking met de voorgaande toetsen. Deze toetsen nemen wij af via Jij!Toetsplatform. De informatiebrief hierover vindt u hier.


Presentatie social media politie

Het gebruik en de invloed van social media in ons dagelijks leven is niet meer weg te denken. Ook niet bij onze leerlingen. Een schooldag gaat tegenwoordig 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Leerlingen hebben voortdurend contact met elkaar; op school en thuis; over school maar natuurlijk ook over andere zaken. Leuke games, foto’s en filmpjes worden met elkaar gedeeld en gaan binnen een paar minuten een hele school rond. En daarbuiten. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Over de schaduwzijde van social media gebruik heeft onze wijkagent Patrick Oomen en zijn collega voorlichting gegeven in leerjaar twee en vier. In de presentatie werd ingegaan op social media, cyberpesten en sexting. Er werd vooral verteld dat iedereen slachtoffer of dader kan worden. Een niets verhullende foto van een bekende is snel gedeeld. Maar het mag niet. De agenten vertelden wat (niet) te doen en lieten ook zien wat strafbaar is. En wat de straffen zijn.

 Uw zoon/dochter heeft ook de contactgegevens van de wijkagent ontvangen, zodat hij kan worden benaderd indien dat nodig is. 

Informatie kunstvak 2 mavo4

Informatiebrief 

Aanmelden op MBO

Informatiebrief over de procedure aanmelden op MBO. 

Schoolbetaalpas leerlingen

Op DNS kan alleen cashless betaald worden. Dit betekent dat uw kind in de keuken, bij de automaat en bij de leerlingenbalie niet met contant geld kan betalen, uitsluitend met hun pinpas of met de schoolpas.De schoolpas is gekoppeld aan een Mynetpay account en kan gebruikt worden om het account mee op te waarderen en mee te betalen. Uw kind heeft hiervoor een handleiding ontvangen maar deze is ook hier te downloaden.

Nieuwe mogelijkheid laptops

Wij willen u wijzen op een nieuwe mogelijkheid voor wat betreft de aanschaf van een laptop, naast de mogelijkheden die er al zijn. Op DNS bestaat al de mogelijkheid om je eigen laptop mee naar school te nemen. Lukt dit niet dan is het mogelijk voor een bepaald bedrag een laptop van school te huren. Vanaf het schooljaar 2018-2019 komt hier een nieuwe optie bij. Hierbij de informatie en het tarievenoverzicht.

Privacy op DNS

Vandaag treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar ook dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

Op DNS wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schoolleiding

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work