Overige zaken

Nieuwe ruimte voor leergebied Arts 
Voor leerjaar 3 en hoger gaan de leerlingen voor Arts mogelijk naar een locatie van Stichting Ateliers. We zijn erg blij met deze locatie omdat we nu beschikken over een zeer goed ingericht Artslokaal, dat gesitueerd is tussen museum de Pont en galerie PARK. Dat betekent wel dat de leerlingen naar het Wilhelminapark moeten gaan fietsen en dat we deze uren dus als blokuur zullen roosteren. Nogmaals, dit geldt nooit voor de leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

Leerlingencoördinatoren
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de organisatiestructuur enigszins

gewijzigd. De schoolleiding bestaat niet meer uit drie maar uit twee managers onderwijs. De coördinatie van het onderwijs voor de leerlingen ligt met ingang van het nieuwe schooljaar bij de volgende mensen:

  • Leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo: Angelo de Smit.
  • Leerjaar 3 en 4 mavo: Anne Peters.
  • Leerjaar 4, havo/vwo en leerjaar 5 en 6: Rianne Ceton.

Zij ondersteunen de mentoren en voor vragen waar u samen met de mentor van uw kind niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de leerlingencoördinator van het jaar waarin uw kind zit.

Kampen en uitwisselingen
Voor jaar 1 en jaar 4 science en humanics en leerjaar 5 alleen humanics wordt op 17 en 18 september een kamp georganiseerd. Er wordt aan het begin van de zomervakantie nog een save the date mail aan de betreffende ouders en leerlingen verzonden. Uiteraard houden we ons tijdens de kampen ook aan de richtlijnen van het RIVM. Mochten onverhoopte aanscherping van de maatregelen een kamp niet mogelijk maken dan zullen wij uiteraard passende maatregelen nemen.

De uitwisselingen gaan tot en met december niet door. In november gaan we ons beraden op de periode vanaf januari 2020.

 

Verder is het van belang te weten dat Magister wegens onderhoud is afgesloten in de zomervakantie. Let op: leerlingen met een zomertaak moeten dus zorgen dat ze het materiaal beschikbaar hebben dat ze nodig hebben.


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work