RIVM-maatregelen in het gebouw

Toegang en looproutes
We denken zonder looproutes te kunnen omdat veel leerlingen gedurende langere tijd in dezelfde huiskamer onderwijs krijgen, maar we willen de leerlingenstromen bij binnenkomen en weggaan wel in goede banen leiden. 
Voor wat betreft het binnenkomen in en weggaan uit de school hebben we de volgende richtlijnen:
 • Leerlingen die starten met les in het blok: gaan via de ingang van het blok.
 • Leerlingen die starten met les op perron 1: ingang via de hoofdingang.
 • Leerlingen die starten met lessen op perron 2: ingang via de achteringang bij perron 2.
 • Leerlingen die starten met lessen in de villa: ingang via de voordeur van de villa.
 • Leerlingen die starten met lessen in de buurt van de theaterzaal: ingang via de hoofdingang.
 • Leerlingen die starten met lessen in de buurt van het sciencelab: ingang via de achteringang bij de huiskamer van leerjaar 2 en dan meteen de trap omhoog.
Dat betekent dus dat leerlingen mogelijk op verschillende dagen verschillende ingangen moeten gebruiken afhankelijk van de ruimte waarin zij het eerste uur van die dag onderwijs hebben.

Het gebouw en de huiskamers
 • Bij elke ingang staat een zuil met desinfecterende handgel.
 • We ventileren zoveel mogelijk in de lokalen. ’s Ochtends worden de ramen standaard open gezet.
 • In alle huiskamers handgel/papieren handdoeken/een spuitbus met schoonmaakmiddel (geen desinfectans maar allesreiniger met water) plaatsen en moeten leerlingen nog steeds voor en na gebruik het meubilair reinigen.
 • Tevens moeten leerlingen bij het betreden van een huiskamer/ruimte de handen wassen met handgel, die in elke ruimte beschikbaar is.
 • In de school hangen posters met de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
 • We treffen extra schoonmaakmaatregelen: Bij het dagelijks intensief schoonmaken van de school ligt de nadruk op contactpunten en de toiletbediening, alsmede de materialen waarmee onderwijspersoneel in aanraking komt.
 • De werkplekken van de medewerkers worden op andere plekken gesitueerd.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work