RIVM-regels klachten, risicogroepen en testbeleid

We volgen hierin de landelijke richtlijnen:

Een leerling blijft thuis bij:
  • Neusverkoudheid.
  • Hoesten. 
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.  
  • Koorts boven 38°C  
  • Plotseling verlies van reuk of smaak 
  • Als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.  Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat deze naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen (ook leerling op DNS) worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

Risicogroepen

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Ouders/verzorgers die vragen hebben over hun kind of willen overleggen over de vraag of hun kind onderwijs kan of moet volgen, dan kunnen het best contact opnemen met een van de leerlingencoördinatoren.

 

Testbeleid

Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels.

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet de leerling 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD. 


 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work