Raadpleging van leerlingen, ouders en medewerkers en conclusies


Conclusies van de vragenlijsten afgenomen onder leerlingen en ouders en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad en medewerkers.
 • Het grootste deel van de week moet het onderwijs plaats vinden op school. Online onderwijs kan voor instructie effectief zijn, maar heeft voor de meeste ouders en leerlingen niet de voorkeur.
 • Er zijn geen specifieke vakken/leergebieden waarvan een meerderheid vindt dat dat vak/leergebied bij uitstek online dan wel niet online kan plaats vinden.
 • Van wiskunde/gecijferdheid vinden leerlingen en ouders het vaakst dat die lessen bij voorkeur op school moeten plaats vinden.
 • Veel ouders en leerlingen geven aan dat instructie van bijvoorbeeld 20 minuten fijn zou zijn, (dat zou kunnen in grotere groepen of via instructievideo’s) zeker als er daardoor meer ruimte komt voor maatwerk.
 • Dezelfde begin- en eindtijden voor alle leerlingen zijn gewenst.
 • Het is voor meer dan de helft van de leerlingen prettig als er meer maatwerk/ keuzes mogelijk is/zijn, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat elke leerling dit kan. Een goede begeleiding is dus gewenst.
 • Voor een kleiner deel van de leerlingen werkte de “coronavorm” fijner: leren werd efficiënter.
 • Ongeveer 40% van de ouders geeft aan te denken dat corona geen negatieve invloed op de prestaties heeft gehad en 24% denkt dat er wel sprake is geweest van een negatieve invloed op de prestaties van hun kind. 12% van de ouders geeft aan dat hun kind beter presteert dan vóór corona. 
 • 75% van de leerlingen geeft aan zich niet of slechts een beetje zorgen te maken over mogelijke achterstanden.
 • Het sociale element wordt door nagenoeg iedereen zeer belangrijk gevonden.
 • Meer eenduidigheid en minder variatie in het gebruik van ICT-toepassingen en -programma’s is zeer gewenst.
 • Structuur en duidelijkheid is voor een deel van de leerlingen heel belangrijk.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work