Corona update 25 maart

Updates
Tot vandaag hebben we ouders en leerlingen een dagelijkse update gestuurd. Dat was ook nodig omdat er dagelijks wel wat veranderde.
Met de duidelijkheid over de examens lijkt het nu wat rustiger geworden te zijn. Vanaf nu zullen we de informatie op deze website uitsluitend aanpassen als er wat verandert.

Onderwijs op afstand
Rond 6 april neemt het kabinet een besluit over de sluiting van de scholen. Tot die tijd hebben we onderwijs op afstand.
Al onze leerlingen kunnen thuis aan het werk. Mocht hij of zij daarbij problemen ervaren dan kan hij/zij altijd contact opnemen met de mentor, de expert of de manager onderwijs. De mentoren zullen minimaal een maal per week contact opnemen met elke leerling om te horen of alles ook lukt. Mochten er problemen zijn dan willen we die graag samen met de leerlingen en hun ouders oplossen. 

Anglia-examens
Voor de leerlingen (voornamelijk uit leerjaar 3, 4, 5 en 6) die in april examen Anglia zouden doen: de in april geplande Anglia-examens gaan niet door. Ze zijn verplaatst naar 18 juni.
De leerlingen krijgen van hun expert te zijner tijd meer informatie.

Examen en voorexamenleerlingen
De ontwikkelingen rondom de examens communiceren we rechtstreeks met de examenleerlingen en hun ouders. Alle aan ouders verzonden berichten zijn op deze website te vinden onder : Nieuws Correspondentie ouders.

De voorexamenleerlingen
Voor de voorexamenleerlingen geldt dat we zaken weer oppakken als de maatregelen van de overheid dat toelaten. Ondertussen krijgen de voorexamenleerlingen ‘gewoon’ onderwijs op afstand en kunnen ze verder met hun leerproces. Zij kunnen erop vertrouwen dat we bij het plannen van de inhaalexamens, de inzages en de herkansingen van de laatste toetsweek rekening houden met de omstandigheden en de belasting van de leerlingen.
Voor leerlingen die in een voorexamenjaar zitten maar al voor een of meerdere vakken vervroegd eindexamen zouden doen is het niet duidelijk of de maatregelen voor de examenleerlingen ook van kracht zijn. We hebben dit nagevraagd en zodra we hierover duidelijkheid hebben laten we dat weten.

Geplande activiteiten
Alle activiteiten die meer dan drie mensen betreffen zijn in principe afgelast tot 1 juni. De agenda op deze website is daaraan aangepast.

Ziek melden
Van leerlingen die niet ziek gemeld zijn, nemen we aan dat ze in staat zijn om het onderwijs op afstand uit te voeren. We vragen ouders daarom om hun kind ziek te melden via de gebruikelijke weg als hij/zij niet in staat is om schoolwerk te doen.

Opvangfunctie
De school is nu nog enkel geopend van 8.30- 16.30 uur voor opvangfunctie. Ouders die een cruciaal beroep hebben kunnen een beroep doen op opvang van hun kind. Ouders die daarvan gebruik willen maken vragen we ons dat de dag tevoren te melden via een mail aan administratie@denieuwsteschool.nl.
Uiteraard kunnen wij leerlingen enkel opvangen als zij geen klachten hebben (hoesten, niezen, luchtwegklachten, koorts) en als ze geen huisgenoten hebben die koorts hebben.

Tips
We hebben een document gemaakt met tips voor ouders in het begeleiden van hun kind bij afstandsonderwijs. Aan het einde van deze week zullen wij eveneens een kort filmpje op onze website publiceren. 


Media
  • images 1

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work