Examen update

De eindexamens
Gisteren heeft de overheid de slaag- en zakregeling bekend gemaakt. In grote lijnen hebt u via de landelijke media al kunnen vernemen wat dat betekent. 
Voor DNS en de examenkandidaten betekent dat het volgende.

Tot aan de meivakantie
Kunnen leerlingen reeds gemaakte schoolexamens inzien.

Inhaalschoolexamens van 4 mei t/m 8 mei.
Voor de leerlingen die nog moeten inhalen geldt dat de inhaal-schoolexamens worden afgenomen in de periode van maandag 4 tot en met maandag 8 mei. (dinsdag 5 mei is een vrije dag). Om te kunnen slagen moet een leerling alle schoolexamens hebben gemaakt. De inhaalschoolexamens staan al in de Magisteragenda van elke leerling. 

Cijfers inhaalschoolexamens uiterlijk 13 mei in Magister.
De cijfers van de in mei gemaakt inhaalschoolexamens staan uiterlijk op 13 mei in Magister. 

Inzage inhaaltoetsen aanvragen uiterlijk 14 mei
Degenen die de inhaaltoetsen willen inzien kunnen tot 14 mei 12.00 uur doorgeven via Magister Activiteiten welke (maximaal twee) examens ze willen inzien. 

Inzage inhaaltoetsen van 14, 15 en 18 mei
De expert zal het gemaakte werk digitaal aan de leerling verzenden (via foto of scan). Daarna kan de leerling een afspraak maken met de expert over wanneer het examen besproken wordt. Dat zal zijn in de periode van 14, 15 en 18 mei.

Inschrijven herkansingen schoolexamens tot en met 18 mei
De MR heeft ingestemd met het voorstel om alle examenleerlingen één extra herkansing te geven in verband met de stress die sommigen van hen gedurende de vorige schoolexamenweek vanwege de “corona-perikelen” gehad hebben. Elke leerling  mag dus gebruik maken van één herkansing over de schoolexamens van maart, en van één extra door de school toegekende “coronaherkansing” eveneens over de schoolexamens van maart. De leerlingen kunnen zich via Magister Activiteiten inschrijven voor herkansingen tot en met 18 mei. 

Afname herkansingen 25 tot en met 29 mei
Voor alle eindexamenleerlingen worden de herkansingen van de schoolexamens afgenomen in de week van 25 tot en met 29 mei. Een leerling kan zelf bepalen of hij/zij hiervan gebruik wil maken. Hiervoor gelden het huidige pta-overzicht en examenreglement. Dat betekent dat er enkel herkansingen gedaan kunnen worden van pta-onderdelen die herkansbaar zijn.

Op 4 juni volgt de officiële examenuitslag. 
Dat gebeurt aan de hand van de eindcijfers van het SE.
Voor de slaag- en zakregeling verwijzen we naar het aangepaste examenreglement dat hier te vinden is.
De leerlingen worden die dag gebeld door hun mentor, hoe laat laten we uiterlijk half mei weten.
Vooralsnog worden de leerlingen ‘s middags ook op school verwacht. 

Resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) aanmelden uiterlijk op 5 juni 12.00 uur.
Leerlingen die niet geslaagd zijn of hun cijfer voor een of twee vakken willen verbeteren kunnen zich aanmelden voor een resultaatsverbeteringstoets. Elke leerling heeft het recht om voor twee vakken een RV-toets te maken. Deze toets gaat zoveel als mogelijk, over de totale schoolexamenstof. Het cijfer van deze toets telt (als dit hoger is dan het eindcijfer van het SE) voor 50% mee. Het eindcijfer wordt dan bepaald door het gemiddelde van beide cijfers waarbij een 5,45 wordt afgerond op een 5 en een 5,5 op een 6.
Als het resultaat van de RV-toets lager is dan het oorspronkelijke SE-cijfer dan is het SE-cijfer het uiteindelijke resultaat.

Tot uiterlijk 5 juni 12.00 uur kunnen leerlingen zich aanmelden voor RV-toets(en) via Activiteiten in Magister.

De afname van de RV-toetsen van 15 tot en met 19 juni:
In de week van 15 juni worden conform een nog op te stellen rooster de RV-toetsen afgenomen.

Uitslag RV-toetsen: uiterlijk vrijdag 26 juni. 
Kandidaten worden die dag gebeld door de mentor.

3 juli diploma-uitreiking
We hopen er een extra feestelijke diploma-uitreiking van te maken.

Het gala staat op 25 juni gepland en ook hiervan hopen we dat dat kan doorgaan.

Voor leerlingen die verhoogd of vervroegd examen doen geldt dat zij het vak kunnen afronden conform de afspraken die nu voor examenkandidaten gelden.
Het cijfer van het schoolexamen is dan dus het definitieve examencijfer. 
Deze leerlingen kunnen dan ook gebruik maken van het recht op een RV-toets. Als een leerling twee RV-toetsen inzet dan vervalt diens recht op een herkansing in tijdvak 2 in 2020-2021. Zet een leerling één RV-toets in dan behoud deze volgend schooljaar het recht op een herkansing in tijdvak 2.
Alle leerlingen die dit betreft worden benaderd door en van de managers onderwijs.

Voor leerlingen die gespreid examen doen
Ook leerlingen die gespreid examen doen kunnen met de examens die ze dit jaar doen mee in de regelgeving voor dit jaar. Ook zij worden benaderd door een van de managers onderwijs.

Wij wensen al onze leerlingen veel succes met de afronding van hun examens!

Media
  • examen-696x415

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work