Examen update

Uitslag examen
Vandaag, 29 mei zijn de laatste herkansingen gemaakt. Op 4 juni volgt de officiële examenuitslag. Dat gebeurt aan de hand van de eindcijfers van het SE. Voor de slaag- en zakregeling verwijzen we naar het aangepaste examenreglement dat hier te vinden is.
De examenleerlingen van mavo worden om 15.00 uur op school verwacht, de vwo-leerlingen om 16.00 uur en de havoleerlingen om  17.00 uur. De leerlingen hebben hierover al bericht ontvangen.

Resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) aanmelden uiterlijk op 5 juni 12.00 uur.
Leerlingen die niet geslaagd zijn of hun cijfer voor een of twee vakken willen verbeteren kunnen zich aanmelden voor een resultaatsverbeteringstoets. Elke leerling heeft het recht om voor twee vakken een RV-toets te maken. Deze toets gaat zoveel als mogelijk, over de totale schoolexamenstof. Het cijfer van deze toets telt (als dit hoger is dan het eindcijfer van het SE) voor 50% mee. Het eindcijfer wordt dan bepaald door het gemiddelde van beide cijfers waarbij een 5,45 wordt afgerond op een 5 en een 5,5 op een 6.
Als het resultaat van de RV-toets lager is dan het oorspronkelijke SE-cijfer dan is het SE-cijfer het uiteindelijke resultaat.

Tot uiterlijk 5 juni 12.00 uur kunnen leerlingen zich aanmelden voor RV-toets(en) via Activiteiten in Magister.
De afname van de RV-toetsen van 15 tot en met 19 juni:
In de week van 15 juni worden conform een nog op te stellen rooster de RV-toetsen afgenomen.

Uitslag RV-toetsen: uiterlijk vrijdag 26 juni. 
Kandidaten worden die dag gebeld door de mentor.

3 juli diploma-uitreiking
We gaan er een extra feestelijke diploma-uitreiking van maken, waarbij we helaas wel rekening moeten houden met de anderhalvemetermaatregel.

Voor leerlingen die verhoogd of vervroegd examen doen geldt dat zij het vak kunnen afronden conform de afspraken die nu voor examenkandidaten gelden.
Het cijfer van het schoolexamen is dan dus het definitieve examencijfer. 
Deze leerlingen kunnen dan ook gebruik maken van het recht op een RV-toets. Als een leerling twee RV-toetsen inzet dan vervalt diens recht op een herkansing in tijdvak 2 in 2020-2021. Zet een leerling één RV-toets in dan behoud deze volgend schooljaar het recht op een herkansing in tijdvak 2.

Voor leerlingen die gespreid examen doen
Ook leerlingen die gespreid examen doen kunnen met de examens die ze dit jaar doen mee in de regelgeving voor dit jaar

Media
  • examen-696x415

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work