Onderwijs na de zomervakantie

Ter voorbereiding voor het nieuwe schooljaar hebben we overleg gevoerd met de medewerkers en hen input gevraagd. Tevens hebben we in pizzasessies met leerlingen uit alle leerjaren gehouden, gesproken met ouders uit de klankbordgroep, vragenlijsten afgenomen onder leerlingen en ouders en gesproken met de medezeggenschapsraad.
We hebben ons in al deze gesprekken en vragenlijsten de vraag gesteld welke positieve ervaringen uit de coronatijd we mee moeten nemen in de opstart van de school in augustus en wat we zeker moeten waarborgen als we in augustus van start gaan.Verderop op deze pagina kunt u de conclusies van deze raadpleging lezen.
In de afwegingen die we gemaakt hebben, zijn we uiteraard uitgegaan van de richtlijnen van de overheid die vastgelegd zijn in een protocol, onze visie op onderwijs en van haalbaarheid. Ook streven we ernaar om “lockdownproof” te werken. Dat betekent dat we, als we onverhoopt terug moeten naar een lockdown, het onderwijs conform rooster maar dan op afstand kunnen voortzetten. Er zullen dan geen roosterwijzigingen zijn, maar het rooster gaat online in dezelfde vorm verder.

Op basis van de leerervaringen van de laatste vier maanden hebben wij enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Het programma zal erg veel lijken op het programma zoals we dat kenden voor de coronacrisis. We laten bij voorkeur alle lessen op school plaats vinden.  

Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer een medewerker vanwege klachten thuis moet blijven. In dat geval streven we ernaar de lessen van die collega online te laten plaats vinden, zodat het onderwijs toch door kan gaan. Uiteraard kan dat uitsluitend als de collega niet te ziek is.

De eerste schoolweek en lessen na de vakantie

Overige zaken

Verder is het van belang te weten dat Magister wegens onderhoud is afgesloten in de zomervakantie. Let op: leerlingen met een zomertaak moeten dus zorgen dat ze het materiaal beschikbaar hebben dat ze nodig hebben.

Media
  • Knipsel

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work