Update corona maatregelen augustus 2020

Ventilatiesystemen
De laatste weken is er in de samenleving onrust ontstaan over de kwaliteit van de ventilatiesystemen in schoolgebouwen en de invloed die dat mogelijk heeft op de verspreiding van het coronavirus. Het bedrijf dat onze ventilatiesystemen onderhoudt, heeft ons laten weten dat deze voldoen aan de eisen van het bouwbesluit: verse lucht wordt van buiten gehaald en de lucht van binnen wordt naar buiten geblazen. De systemen zijn conform eisen ingesteld. Deze kunnen we dus gewoon gebruiken. Daarnaast zullen we de ruimtes veelvuldig ventileren door ramen en deuren open te zetten. 

De airco (op de zolder van de villa, huiskamer 1A en huiskamer 2A) daarentegen is een zogeheten “circulair systeem” dat de lucht rondpompt. Dat is nu niet gewenst. De airco kunnen we dus nu niet gebruiken. 

Omdat een ventilator de lucht ook doet circuleren, is het gebruik van ventilatoren ook niet toegestaan.

Werkwijze in coronatijd.
We starten woensdag met volle groepen waarin de leerlingen tot elkaar geen afstand hoeven houden, maar wel 1,5 meter afstand tot volwassenen in acht genomen moet worden. De onzekere tijd maakt dat we niet weten of we deze vorm gedurende het gehele jaar mogen blijven volhouden. De ervaring van het vorig schooljaar heeft ons geleerd dat rust en overzicht voor de meeste leerlingen het meest wenselijk zijn. Dat betekent dat we het rooster en het programma waarmee we nu van start gaan, gewoon zullen aanhouden en als dat niet op school kan dan doen we dat online met als doel om de continuïteit en de rust voor zowel leerlingen als mentoren en experts te behouden.

Ouders op DNS
In verband met de RIVM-richtlijnen bent u in het nieuwe schooljaar als ouder helaas enkel welkom op afspraak. We moeten tot u uiteraard 1,5 meter afstand houden. We voeren triage uit bij gasten. Dat doen we door het voorleggen van een vragenlijst die gebaseerd is op instructie van het RIVM: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers.
De ouderavonden laten we, zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is, doorgaan via Google Meet. We zullen u hiervan te zijner tijd op de hoogte stellen en u duidelijke uitleg geven over hoe u aan die ouderavond dan kunt deelnemen.

Quarantaine
Mocht het zo zijn dat een leerling of medewerker na 15 augustus is teruggekeerd uit een “oranje gebied”, dan gaan we ervan uit dat deze tien dagen vanaf de dag dat hij/zij is thuis gekomen, in quarantaine zal gaan. De overheid heeft hierin de leerplichtregels versoepeld: als leerlingen in quarantaine moeten dan kunnen ouders dit bij de leerlingcoördinator melden en zal de school samen met de ouders en de leerling bekijken hoe de leerling vanuit thuis onderwijs kan volgen Mocht een leerling na 15 augustus terug gekomen zijn uit een gebied met “code oranje” of vanwege klachten in quarantaine moeten, vragen we de ouders om contact op te nemen met de mentor van hun kind. 

Media
  • Knipsel3

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work