Didactiek

Om de wereld om je heen waar te nemen en te begrijpen is kennis nodig. Kennis is een essentieel onderdeel van leren. Leren is het verbinden van nieuwe kennis aan reeds verworven kennis. Door het delen van kennis ontstaat nieuwe kennis. Kennis is de basis van vaardigheden. Om vaardigheden aan te leren als lezen, rekenen, (vreemde) talen spreken, ingewikkelde natuurkundevraagstukken kunnen oplossen, samenwerken, plannen, presenteren, is het hebben van kennis essentieel.

Op DNS gebruiken alle mentoren en experts een didactiek waarin aandacht is voor:
 • Onderzoek als middel om nieuwsgierigheid en verwondering op te roepen.
 • Opdrachten naar niveau structureren.
 • Heldere leerdoelen communiceren.
 • Formatief handelen: gebruik van feedback en feedup en feedforward.
 • Bewust en gevarieerd inzetten van werkvormen in relatie tot de leerdoelen van de leerling.
 • De leerling stimuleren tot het zoeken van nieuwe kennis en mogelijkheden en uitdagen net dat te doen dat ze moeilijk vindt maar waarvan aan te nemen is dat ze het wel kan.
 • De leerling stimuleren tot het zetten van de volgende stap in haar leerproces van het verwerven van nieuwe kennis en inzichten.
 • De actieve betrokkenheid van de leerling bevorderen vanuit de samenhang tussen leergebieden betekenisvolle opdrachten uit de praktijk aan te bieden.
 • De leerling aanzetten het leggen van de verbinding tussen vakinhouden en de maatschappij, waardoor de leerling de wereld om zich heen beter gaat begrijpen.
 • De kracht van herhaling inzetten.
 • Eigenaarschap stimuleren.
 • Leerlingen leren keuzes te maken.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work