Afspraken organisatie toetsweken leerlingen 

In dit document lees je alle details van de afspraken die gelden bij de organisatie van toetsweken. Er staat beschreven waar je voor, tijdens en na de toets rekening mee moet houden. Je leest ook over hoe er gesurveilleerd wordt en waar surveillanten zich aan dienen te houden. 

Ook staat beschreven hoe betrokkenen dienen te handelen als een leerling verhinderd is, ziek wordt, te laat komt of mogelijk fraude pleegt.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work