Examen havo en vwo

De havo en vwo-leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 3 uit twee stromen die leiden naar het eindexamen in vier verschillende profielen:

 Humanics (maatschappijstroom) Profiel Cultuur & Maatschappij
  Profiel Economie & Maatschappij
   
 Science (natuurstroom)  Profiel Natuur & Techniek
   Profiel Natuur & Gezondheid

 

Binnen deze profielen bestaan er 2 soorten vakken: verplichte vakken, die voor alle leerlingen hetzelfde zijn en keuzevakken, die verschillend zijn voor de leerlingen.

In leerjaar 4 havo en 5 vwo starten leerlingen van De Nieuwste School het examentraject (PTA = Programma Toetsen en Afsluiting). In leerjaar 4 vwo is dit alleen het geval voor het vak NLT (Natuur, Leven en Techniek). In dit programma zijn opgenomen de onderdelen die in het schoolexamen getoetst worden. Vóór 1 oktober 2022 wordt het PTA en het eindexamenreglement gepubliceerd

In de bovenbouw hebben de leerlingen binnen hun profiel complexe vakoverstijgende opdrachten, zodat we ook hier tegemoetkomen aan de ambitie om het onderwijs zo contextrijk mogelijk aan te bieden. De vakspecifieke eindtermen komen hierbij sterker aan bod dan in de onderbouw. Hiermee sluiten we aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het diploma. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work