Examen mavo

Leerlingen doen op De Nieuwste School centraal examen in zeven vakken, tenzij dit niet in belang van de leerling is. De leerling doet dan examen in zes vakken. 

De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, economie, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde1, natuur- en scheikunde2, kunstvak 2, wiskunde, sport & bewegen. Alle leerlingen ronden de vakken maatschappijleer en kunstvak1 in leerjaar 3 af, dit cijfer telt wel mee voor het eindexamen.

Wiskunde, Engels en Nederlands wordt drie uur per week aangeboden. Andere examenvakken worden twee uur per week aangeboden in een instructieles. Naast deze lessen werken leerlingen tijdens ZW-uren gericht aan de vakken waaraan zij aandacht moeten besteden. Het eindcijfer van de leerling wordt bepaald door het schoolexamencijfer (50%) en het centraal eindexamencijfer (50%). In het derde leerjaar starten de leerlingen met het eindexamprogramma (PTA). In dit programma is opgenomen de onderdelen die in het schoolexamen getoetst worden. Vóór 1 oktober wordt dit programma en het eindexamenreglement gepubliceerd en aan de eindexamenkandidaten uitgereikt. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work