Toegestane hulpmiddelen

De hulpmiddelen die op de pagina's mavo en havo/vwo staan mogen leerlingen gebruiken tijdens het schoolexamen en centraal examen. Bij het schoolexamen mag de school hiervan afwijken. Deze afwijkingen staan duidelijk vermeld in het PTA-overzicht van het desbetreffende vak.

Bij alle schriftelijke centraal examens is de computer in principe toegestaan als schrijfgerei. Het is echter aan de school om hierin keuzes te maken. De school kan dat toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.

Indien een leerling gebruik mag en kan maken van een laptop, dan is dat een faciliteit die wij als school voor de leerling inzetten. Als het DNS aantoonbaar niet gaat lukken om binnen een redelijke termijn voor de aanpassing te zorgen en wij er hebben alles aan gedaan om de aanpassing toch mogelijk te maken, kan de school niet verweten worden dat er geen rekening is gehouden met de wensen van de leerling. Wij vragen vooraf aan onze leerlingen (met een deadline) om aan te geven voor welke examens hij de computer wil gaan gebruiken.

Echter mochten er zich technische problemen voor doen, dan zal de leerling over moeten gaan op schrijven met de hand.

Om het werk van de leerling maximale authenticiteit te geven, hanteren we de volgende regels:

  • Het werk mag niet met potlood worden gemaakt (behalve tekeningen, grafische verbeeldingen, etc.).

  • Het werk dat op de computer is gemaakt wordt op verzoek van de kandidaat, doch uiterlijk voor het einde van de toegestane toetstijd, uitgeprint en voorzien van een handtekening en paginanummering.

  • Bij het inleveren van het werk blijft de leerling op zijn plaats zitten, laat via handopsteken aan de surveillant weten dat het werk kan worden opgehaald.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work