Toegestane hulpmiddelen HAVO/VWO
De hulpmiddelen die hieronder vermeld staan mogen leerlingen gebruiken tijdens het schoolexamen en centraal examen. 
Bij het schoolexamen mag de school hiervan afwijken. 
Deze afwijkingen staan duidelijk vermeld in het PTA-overzicht van het desbetreffende vak.

Alle vakken

Schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier
Tekenpotlood
Blauw en rood kleurpotlood
Liniaal met millimeterverdeling
Passer
Geometrische driehoek
Vlakgum
Elektronisch rekenapparaat (geen grafische rekenmachine)

Rekentoets

De rekentoets wordt digitaal afgenomen via een examenlaptop.
De kandidaat mag geen eigen rekenmachine gebruiken, maar moet de rekenmachine in het
toetsprogramma op de laptop gebruiken. Bij de rekentoets is gebruik van kladpapier en een woordenbouw Nederlands toegestaan. Bij de 2ER en 3ER
toets is gebruik van de door CvTe vastgestelde rekenkaart(en) toegestaan.
Zie Examenblad voor meer informatie.

Alle schriftelijke examens

Woordenboek Nederlands

Moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal

Engels

(op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-Engels

Wiskunde A of B

Roosterpapier in cm2
Havo 4 en 5 + vwo 4, 5 en 6
Grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T (geheugen geblokkeerd met examenstand en zichtbaar knipperend LED-lampje)

Natuurkunde

Binas 6e druk (geen grafische rekenmachine)

Scheikunde

Binas 6e druk (geen grafische rekenmachine)

Biologie

Binas 6e druk (geen grafische rekenmachine)

Economie

Geen grafische rekenmachine toegestaan

Aardrijkskunde

Grote Bosatlas 54e druk
(Geen grafische rekenmachine)

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work