Het doen van onderzoek

Onderzoek doen biedt een basis om (complexe) problemen op te lossen. Onderzoek doen is daarmee een doel én een middel: leerlingen moeten onderzoeksvaardigheden aanleren en door middel van het doen van onderzoek verwerven ze kennis, breiden ze deze uit, leren ze ook andere vaardigheden en komen ze tot nieuwe kennis en inzichten. Bij het doen van onderzoek gebruiken leerlingen de denkcirkel. De leerlingen doen onderzoek binnen de leergebieden Science, Humanics en Arts. De gereedschapsvakken Geletterdheid, Gecijferdheid, Linguistics en Sport & Bewegen sluiten aan bij de thema’s als dat mogelijk en relevant is en als dat het leren van leerlingen verder versterkt zowel in de onder- als bovenbouw. 

Onderzoek in de onderbouw  

In de leerjaren 1, 2 en 3 doen leerlingen onderzoek binnen de leergebieden Humanics, Science en Arts. Leerlingen geven zelf vorm aan het onderwijs door te werken in thema’s en aan de hand van complexe opdrachten. Daarmee onderzoeken zij de wereld om hen heen. Het doel is om de lerende, kritische en onderzoekende houding van leerlingen (en medewerkers) te versterken. In de onderbouw worden rijke en gevarieerde thema’s aangeboden die leerlingen in staat stellen om hun blik op de wereld te vergroten en tegelijkertijd meer zicht te krijgen op details. In een doorlopende leerlijn worden de thema’s op verschillende niveaus aan alle leerlingen aangeboden. Om de intrinsieke motivatie van de leerlingen te bevorderen, worden ze gestimuleerd om keuzes te maken. De thema’s vormen een substantieel onderdeel van het gegeven onderwijs.

Onderzoek in de bovenbouw  

In de bovenbouw hebben de leerlingen binnen hun profiel complexe vakoverstijgende opdrachten, zodat we ook hier tegemoetkomen aan de ambitie om het onderwijs zo contextrijk mogelijk aan te bieden. De vakspecifieke eindtermen komen hierbij sterker aan bod dan in de onderbouw. Hiermee sluiten we aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van een diploma.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work