Decanaat

Het decanaat op De Nieuwste School begeleidt leerlingen op weg naar het vervolgonderwijs. We hebben een tweedelijns decanaat. Dat betekent dat de begeleiding van leerlingen in de eerste plaats door de mentor wordt gedaan. De mentor wordt hierin ondersteund door het decanaat. Komt een mentor er met een leerling niet uit dan volgt er een gesprek met de decaan. Bij het uitdragen van dit beleid hanteren wij twee doelstellingen:

Leerlingen leren kiezen. Bij het maken van keuzes komen veel factoren kijken. De afweging hierbij en het stellen van prioriteiten is een proces dat alleen geleerd kan worden als het bewust wordt doorlopen.
Ten tweede begeleiden we leerlingen bij het maken van de profiel-, sector- en studiekeuze. Dit door middel van gesprekken met de mentor of de decaan en verschillende studiekeuze-activiteiten.

Op de site kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:
- Sector- en profielkeuzeformulieren
- Doorstroomeisen MBO/HAVO/HBO/WO
- Headlines aangaande het vervolgonderwijs
- Belangrijke data- Ppt's van de ouderavonden

Qompas
Op DNS maken we gebruik van www.qompas.nl. Dit is een online hulpprogramma bij het maken van de profiel- en studiekeuze.

 

Belangrijke data

Overzicht open dagen MBO 
Voorlichtingsfilmpjes MBO 

Categories:
select
Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work