Onderwijsorganisatie

Stamgroepen  

Het leren in DNS is op een andere manier georganiseerd dan op de meeste andere scholen. De structuur moet het aan de ene kant mogelijk maken dat elke leerling zijn eigen leerarrangementen doorloopt, maar moet tegelijkertijd volop gelegenheid geven tot samenwerking en ontmoeting. DNS vindt leren in een leergemeenschap belangrijk, want een leerling kan immers ook van medeleerlingen veel leren. Om dat te realiseren kent DNS ‘leerjaren’, en ‘stamgroepen’.

Ritme
Hoe ziet een schooldag en een lesweek eruit op DNS? 
Iedere schooldag begint om 08.45 uur en eindigt om 14.30 of 15.30 uur. 
Voor leerjaar 1, 2 en 3 geldt het volgende ritme:
  • Maandag en donderdag             08.45 – 15.30 uur 
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag   08.45 – 14.30 uur 

Vanaf leerjaar 4 volgen de leerlingen elke dag in elk geval tot 14.30 uur onderwijs. De dagen dat ze tot 15.30 uur naar school moeten, kunnen wisselen. Deze leerlingen moeten er rekening mee houden dat ze tot 15.30 uur beschikbaar zijn om onderwijs te volgen.

De ochtendpauze valt van 10.45 tot 11.00 uur; de middagpauze van 13.00 tot 13.30 uur. In het ritme staat beschreven op welke momenten er gewerkt wordt aan thema’s en aan de instructievakken. 

Per week heeft elk leerjaar 27 klokuren onderwijs. In veertig weken onderwijs levert dat een totaal op van 1080 uur per schooljaar. Daarmee zit de school ruim boven de wettelijke norm.
Voor vakanties en studiedagen verwijzen we naar de jaaragenda.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work