Beoordelen

Gedurende de hele schoolloopbaan wordt een leerling beoordeeld op de volgende criteria:

1. Eigenaarschap
Een gemotiveerde leerling voelt zich ‘eigenaar’ van zijn leerproces. Hij voelt zich met andere woorden zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes en resultaten. Hij schrijft de oorzaken voor succesvolle of minder succesvolle ontwikkelingen voornamelijk toe aan zichzelf (zonder overigens externe factoren buiten beschouwing te laten).
Een kenmerk van eigenaarschap is dat een leerling kan reflecteren en zo zijn leerproces zelf kan bijsturen (onder begeleiding van een mentor).
De ontwikkeling van een leerling op eigenaarschap wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

2. Inzicht
Leren is niet hetzelfde als je hoofd vullen met kennis, die je vervolgens netjes wegbergt in je geheugen. Je maakt je leerstof pas eigen, in letterlijke zin, als je met de leerinhouden zelf aan de gang geweest bent, je verbanden hebt gelegd, nieuwe inzichten hebt opgedaan en onduidelijkheden hebt verhelderd. Op die manier ontwikkelt kennis zich in het geheugen constant verder, en dat is eigenlijk echt effectief (constructief) leren. Een belangrijke aanname hierbij is dat de leerling kennis kan inzetten in realistische contexten en wendbaar kan toepassen. De leerling moet iets met de kennis doen en er zo betekenis aangeven. Inzicht wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

3. Resultaat
In de leerjaren 1-2-3-4 vwo
De opdrachten, toetsen, werkstukken, presentaties die een leerling gedurende het schooljaar laat zien. Welke resultaten worden er geleverd? Is het van voldoende niveau voor deze leerling?
Resultaat wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

In de leerjaren 3-4 mavo en 5-6 havo/vwo
Het resultaat wordt inzichtelijk gemaakt door middel van de cijfers in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).De beoordelingen worden vastgelegd in de cijferadministratie van Magister en kunnen daar door ouders en leerlingen geraadpleegd worden.Tijdens de toets- en kennisweken is de cijferadministratie afgesloten. 

Rapportagemomenten

Onderbouw: Leerjaar 1, 2 en 3 (havo-vwo)
We onderscheiden hier de beoordelingen voor de gereedschapslessen en de beoordelingen voor de thema’s.

Gereedschapslessen : Eigenaarschap, inzicht en resultaat
Thema: De leerling ontvangt hierbij een beoordeling voor de leergebieden Humanics, Arts en Science voor resultaat. Dit resultaat betreft de kennistoets aan het einde van het thema. Daarnaast ontvangt de leerling beoordelingen voor het leergebied waarbinnen de leerling onderzoek doet. Dit zijn beoordelingen voor eigenaarschap en resultaat. In deze laatste wordt de huidige beoordeling voor inzicht verwerkt.

Beoordelingsmomenten leerjaar 1 en 2:
1. Woordrapport 1 (december)
2. Tussenrapportage periode 2 (januari)
3. Woordrapport 2 (maart)
4. Tussenrapportage periode 3 (mei)
5. Woordrapport 3 (juli)

Beoordelingsmomenten 3 havo/vwo
1. Tussenrapportage periode 1 (oktober)
2. Woordrapport 1 (januari)
3. Tussenrapportage periode 2 (februari)
4. Woordrapport 2 (april)
5. Tussenrapportage periode 3 (juni)
6. Woordrapport 3 (juli)

Bovenbouw, inclusief mavo 3

Beoordelingsmomenten:
1. Tussenrapportage periode 1 (oktober)
Eigenaarschap, inzicht en eventueel cijfers diverse vakken
2. Portfolio periode 1 (december)
PTA cijfers
3. Tussenrapportage periode 2 (februari)
Eigenaarschap, inzicht en eventueel cijfers diverse vakken
4. Portfolio periode 1, 2 (april)
PTA cijfers
5. Tussenrapportage periode 3 (juni)
Eigenaarschap, inzicht en eventueel cijfers diverse vakken
6. Portfolio periode 1, 2,3 (juli)
PTA cijfers

Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er in leerjaar 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo gewerkt met een digitaal portfolio/groeidocument.

Dit portfolio vervangt de woordrapporten in de bovenbouw. De leerlingen werken aan het vergroten van vaardigheden en competenties. Deze competenties zijn gericht op het nog beter leren kennen van jezelf en van de wereld om je heen.
De leerlingen werken aan het vergroten van de vaardigheden die nodig zijn voor een juiste werkhouding én om een vervolgkeuze te maken voor MBO-HBO-Universiteit.

Elke periode gaat er een bericht mee van de mentor waarin de activiteiten van deze periode worden beschreven. Samen met zoon/dochter kunnen ouders naar het digitale portfolio kijken waaraan is gewerkt. Daarnaast krijgen de leerlingen elke periode een cijferlijst mee.

Bij het behalen van het eindexamen krijgt elke leerling een persoonlijk portret waarin zijn/haar ontwikkeling op school is beschreven.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work