DNS Academy

De experts, mentoren en schoolleiding van De Nieuwste School willen graag hun ervaringen en kennis delen over de manier van werken op DNS. Denk hierbij aan vakoverstijgend-, thematisch en onderzoekend leren, leren vanuit doelen, competenties en ontwerpprincipes, differentiëren, formatief evalueren en werken met een digitale persoonlijke leeromgeving. Hiervoor hebben wij de DNS Academy opgericht. Op dit moment organiseert de DNS Academy trainingen. 

 

Infomiddag voor professionals in het basisonderwijs

Jaarlijks starten leerlingen van uw basisschool op De Nieuwste School. Met informatie uit het OKR en een warme overdracht verwachten we dat de leerling een goede start kan maken op DNS. Wij zien dan ook dagelijks kinderen die zich op De Nieuwste School als een vis in het water voelen. Als kind én als leerling.

Toch zien we ook kinderen die erg moeten wennen en/of leerlingen met hele andere verwachtingen van ons onderwijs. Daarom vinden wij het van belang om elkaar nog beter leren kennen. En dat kan het beste door elkaar te ontmoeten.

Wij nodigen u graag uit om onze school in bedrijf te zien. Dat doen we op donderdag 24 oktober tussen 14 en 17 uur. Graag wisselen we daarbij met u van gedachten hoe we de overgang voor kind én leerling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De middag is met name bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij het eindadvies, zoals groepsleerkrachten groep 7/8, IB-ers en school- en locatieleiders. Inschrijven (per school) kan via deze link. Inschrijven kan tot 4 oktober 2019.

We zien u graag op donderdag 24 oktober.

 

Publicaties/onderwijsonderzoek

Het team van DNS onderzoekt op regelmatige basis het eigen handelen, ontwerpt nieuw lesmateriaal en/of onderzoekt de schoolcontext. Deze onderzoeken zijn er op gericht om je als professional verder te ontwikkelen en het handelingsrepertoir verder uit te breiden. Deze onderzoeken worden in diverse vormen vastgelegd. Als u interesse heeft in een van onderstaande onderwerpen, kunt u meer informatie opvragen bij de onderzoekcoördinator via een mail naar info@denieuwsteschool.nl.

Onderzoeken

·        Formatief evalueren bij de Spaanse lessen: "Formatief toetsen op DNS, si, por favor" Helma van Kruijsbergen

·        Onderzoeksvaardigheden beoordelen: "Onderzoeksvaardigheden" Ruud Hazen

·        Diep leren: "Diep leren door onderzoek doen aan een open simulatie" Wilbert Kiemeneij

·        Vakoverstijgend werken: "Betekenisvol onderwijs door vakoverstijgend werken bij NLT en maatschappijleer" Gijs Abrahams 
Onderzoekende houding: "
De meerwaarde van een onderzoekende houding bij leerlingen" Dirk van Bergen

·        Onderzoek naar de wijze waarop eigenaarschap op DNS wordt beoordeeld en hoe dit wordt ervaren. "Kun je eigenaarschap beoordelen"? Monique Louman
Onderzoek naar "Prestatiedruk" Sophie Kamerbeek 

·        Literatuuronderwijs op DNS: " Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?" Marco van den Broek, Jeanette Cladder, Noortje Geers, Thomas Langbroek, Maurice de Roij, Lois Rutters. 


Publicaties 

Werken aan grote vraagstukken: van gezond verstand kennis naar krachtige kennis
Vakoverstijgende vaardigheden in de mens- en maatschappijvakken
Anders lesgeven: een ander PTA
Als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen
Laat de laptop in de tas en neem een pen op tafel

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: info@denieuwsteschool.nl

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work