Evaluatieonderzoek 2012 en 2017

In de periode voorjaar 2016 – najaar 2017 heeft een onderwijskundige evaluatie plaatsgevonden bij DNS in Tilburg. Dit onderzoek was een vervolg op een eerdere evaluatie die plaatsvond tussen 2010 en 2012. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs door de Eindhoven School of Education (Technische Universiteit Eindhoven). De vraag die moest worden beantwoord, luidde als volgt: wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van het onderwijsleerproces en de resultaten daarvan op De Nieuwste School?

De conclusies uit het rapport zijn dat de ambities van DNS herkenbaar zijn in hoe het er feitelijk op DNS aan toegaat. Uit de bevindingen rondom de meerwaarde van het onderwijsleerproces op DNS in vergelijking met referentiescholen blijkt bovendien dat het goed gaat met DNS. De aansluiting op het vervolgonderwijs is een sterk punt ten opzichte van referentiescholen. Alles overziend kan worden geconstateerd dat het goed gaat met DNS . De hoofdvraag van dit onderzoek kan dan ook positief worden beantwoord: het onderwijsleerproces van DNS heeft een duidelijke meerwaarde en deze meerwaarde wordt bevestigd door te vergelijken met referentiescholen.

De samenvatting van het rapport vindt u hier. Indien u het gehele rapport wilt ontvangen kunt u dit opvragen via info@denieuwsteschool.nl.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work