Missie

De missie van De Nieuwste School is om de leerling te vormen tot een “veelzijdig ontwikkeld persoon”.

Daarom:

  • Helpen wij de leerling om zich te ontwikkelen tot een jongvolwassene, die oog heeft voor andere mensen en de samenleving.
  •  Vinden wij het belangrijk dat de leerling leert om zelfstandig doordachte keuzes te maken en deze te verantwoorden.
  •  Leren wij de leerling om ingewikkelde (toekomstige) problemen aan te pakken en op te lossen in samenwerking met anderen.
  • Vinden wij het van belang dat de leerling vanuit verschillende invalshoeken leert denken en redeneren en opgedane kennis wendbaar kan toepassen.

Daarbij horen de kernwaarden innovatie, openheid en verantwoordelijkheid.

Innovatie
Van verwondering word je nieuwsgierig en daardoor wil je op zoek naar kennis. Door die te delen met anderen ontstaat nieuwe kennis waar mogelijkheden uit voortkomen. Dat noemen we innovatie: je voegt iets toe aan dat wat je nog niet wist.

Openheid
Je kunt pas leren als je eerlijk en zonder (voor)oordeel naar jezelf en je omgeving kijkt. Je laat jezélf zien en je staat open voor meningen, kennis en kwaliteiten van anderen. Openheid is de basis voor medemenselijkheid, oprechtheid en sociaal gedrag.

Verantwoordelijkheid 
Je bent bereid en in staat om je te verantwoorden, om uit te leggen hoe en waarom je de dingen doet zoals jij ze doet. Daarvoor moet je kunnen nadenken over wie jij bent en je kunnen inleven in het gedrag en denken van anderen.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work