Ontwerpprincipes

DNS heeft drie ontwerpprincipes vastgesteld. De ontwerpprincipes zijn verwondering, eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken. Ze zijn richtinggevend en dienen als inspiratie voor de ontwikkeling en het ontwerp van het onderwijs.


Verwondering 

Door betekenis te zoeken, waar te nemen, te beleven en te ervaren, wordt de nieuwsgierigheid van de leerling geprikkeld. De vakkennis en de begeleiding van de experts brengen diepgang en voortgang in dit proces. De experts zijn vooral verantwoordelijk voor het kennen en kunnen van de leerling. Op basis daarvan formuleert de leerling een eigen leervraag. Die leervraag heeft betrekking op iets wat hen interesseert en intrigeert. Om de leervraag te beantwoorden, onderzoekt en verwerkt de leerling de leervraag zo diep en gevarieerd mogelijk.   

Eigenaarschap

De leerling leert eigenaar te zijn van zijn eigen leerproces. Eigenaarschap zorgt voor motivatie en geïntegreerde kennis, waardoor de leerling weet wat het geleerde voor hen betekent en waarom ze iets doen. De mentor heeft een belangrijke rol in dit proces, waarmee de leerling een optimale kans krijgt om betekenisvol te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Het willen, worden en zijn komt vooral hier tot stand. Om eigenaarschap zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen in de leergemeenschap, is richting, ruimte en ruggensteun leidend, zoals omschreven in het onderzoek van Stubbé en Theunissen (2008).    

Het geleerde zichtbaar maken 

Leerlingen stellen samen vast wat ze van hun onderzoek en presentaties van andere leerlingen hebben geleerd. De experts hebben in een digitale leerlijn vastgelegd wat de leerling moet kennen en kunnen en maakt hiermee de cognitieve ontwikkeling van de leerling zichtbaar. Reflecteren vormt een belangrijk deel van het leerproces. Door de ontwikkeling van een digitale persoonlijke leeromgeving (Simulise), wordt het leerproces van de leerling nog inzichtelijker gemaakt.   

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work