De organisatiestructuur op DNS

Op De Nieuwste School zetten we de ontwikkeling van jou als leerling centraal. Bij alles wat we doen vragen we ons af: “Draagt dit bij aan de ontwikkeling van de leerling?” 
We willen ons voortdurend ontwikkelen. Onze manier van werken draagt al veel bij aan je ontwikkeling:  
  • Er is aandacht voor het doen van onderzoek vanuit verwondering.
  • Je wordt geholpen bij het ontwikkelen van eigenaarschap.
  • Het van en met elkaar leren in een leergemeenschap is heel belangrijk.  

Ook de aandacht die er is voor jou als leerling, bijvoorbeeld door de manier waarop het mentoraat is ingericht, levert een bijdrage aan de ontwikkelingsgerichte insteek.  

Maar we hebben ook gemerkt dat het lastig is om jouw ontwikkeling te volgen als je maar een heel klein stukje van die ontwikkeling ziet. Als bijvoorbeeld de expert gecijferdheid alleen weet hoe jij het met gecijferdheid doet, dan weet deze eigenlijk maar een deeltje van jou als lerend en ontwikkelend mens.  

En dat kan naar ons idee beter! 

Dat doen we niet door de uitgangspunten van ons onderwijs en werkwijze te veranderen, maar door de organisatie te veranderen. Door deze organisatieverandering willen we een nog beter beeld krijgen van hoe jij je ontwikkelt én nog beter en vaker maatwerk kunnen leveren, zodat we optimaal aansluiten op jouw leerproces. 

De organisatieverandering 

Vanaf 1 september 2022 werken we samen in een Teamgecentreerde ArbeidsOrganisatie (TAO). Een TAO is een manier om de school te organiseren, een organisatiestructuur dus. Op DNS zijn er vanaf schooljaar 2022-2023 negen teams van experts en mentoren aan het werk die nog beter dan nu weten wat jij als leerling nodig hebt om zo goed  mogelijk te leren en je te ontwikkelen. Dat team volgt jou dan dus door de jaren heen. Hier vind je een korte animatie over de TAO. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work