Dyslexie

Dyslexie, een definitie

Men spreekt van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. (Protocol dyslexie VO)

Er is een groot verschil tussen het hebben van een ‘gewoon’ lees/spellingsprobleem en dyslexie.

  • Bij een lees/spellingsprobleem is er sprake van een achterstand die op verschillende manieren ontstaan kan zijn en met oefenen weg te werken is. 
  • Bij dyslexie ligt dit anders, omdat dyslexie aangeboren is. Ook na flink oefenen (bijvoorbeeld extra lezen, individuele bijles of extra spellingsoefeningen thuis) zal een leerling met dyslexie moeite blijven houden met taal. Dyslexie staat los van intelligentie.

De feiten over dyslexie

- Minimale afwijking in het talige gebied van de hersenen (tijdens zwangerschap ontstaan onder invloed van hormonen);- Automatiseringsproblematiek;
- Erfelijk bepaald;
- Hardnekkig (dyslexie gaat dus nooit over);
- Normale intelligentie;
- Geen specifieke dyslexiefouten.

Dyslexie is meer dan lees en/of spellingsproblemen

- Mogelijk problemen met plannen;
- Mogelijk problemen met langdurige instructies;
- Mogelijk problemen met concentratie;
- Mogelijk problemen met lawaaierige ruimtes;
- Mogelijk problemen met automatisering rekenregels, formules enz.

Deze mogelijke gevolgen zijn direct te koppelen aan de problematiek in de talige gebieden van de hersenen.

Ook zijn er problemen mogelijk op sociaal gebied:
- Verminderd zelfvertrouwen;
- Spanningen;
- Faalangst.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work