Sociale veiligheid

DNS hanteert een beleid dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag tegenover medewerkers en leerlingen tegengaat. Hierbij wordt een zerotolerance beleid gevoerd, waarbij alle betrokkenen bij de school worden gestimuleerd

  • zich aan de regels te houden en
  • diegene aan te spreken bij het vertonen van grensoverschrijdend gedrag,
  • degene hulp aan te bieden die last hebben van of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag
  • in ernstige gevallen melding van dit gedrag te doen bij leidinggevende of een vertrouwens-/contactpersoon.
Onderdelen van het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van sociale veiligheid zijn:

Voor de leerlingen en de medewerkers heeft de schoolleiding op school twee medewerkers aangewezen als vertrouwenspersonen. Ook bij OMO is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de leerlingen en de medewerkers.

Ook kent de school preventief beleid op de sociale terreinen. In het lesaanbod en in de remediërende sfeer zijn er programma’s, die tot doel hebben (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag te voorkomen of leerlingen zich leren wapenen tegen pestgedrag. In de tweede helft van leerjaar 1, 2 en 3 wordt bijvoorbeeld een helpdesk sociale vaardigheden en weerbaarheid aangeboden.

De leerlijn mentoraat, die aandacht heeft voor de sociale en persoonlijke ontwikkelingen van de leerling, haakt hierop aan. Daarnaast zijn basisgedragsregels op school vastgelegd in de schoolcode.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work