Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming neemt een belangrijke plaats in op DNS. Internationalisering is hiervan een onderdeel. Leerlingen zitten in een levensfase waarin ze hun leefwereld uitbreiden, evenals hun persoonlijke betrokkenheid daarbij. Ze doen dat in een wereld die complex en voortdurend in verandering is. Leerlingen moeten zich bewust worden van het feit dat ze deel uit maken van deze complexe omgeving, Nederland, Europa en de wereld en leren welke rol ze daarin moeten en kunnen nemen.

Burgerschapsvorming wordt in principe aangeboden in het leergebied Humanics, een natuurlijke omgeving voor burgerschapsvorming. Maar de vorming van goed burgerschap is veel breder en is in alle facetten van ons onderwijs terug te vinden. Het gaat over respect, acceptatie en tolerantie voor verschillende achtergronden en culturen. Daarom moeten leerlingen actief kennis maken met allerlei aspecten van die samenleving en leren verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving.


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work