Pesten

Pesten komt op iedere school voor. Het is niet altijd zichtbaar maar het kan leerlingen ernstige schade toebrengen. Pesten kan een grote invloed hebben op het emotioneel en sociaal welzijn van een leerling en kan levenslange gevolgen hebben. Bovendien kan het de schoolprestaties nadelig beïnvloeden.

Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan dit, altijd op de loer liggende, probleem. DNS hecht grote waarde aan de veiligheid van alle betrokkenen en zal er alles aan doen om deze veiligheid te kunnen garanderen.
DNS is geen voorstander van een pestprotocol waarin afspraken staan om pesten te voorkomen. Wij zijn van mening dat het voorleven van gewenst gedrag, het voortdurend aandacht besteden aan groepsprocessen via de mentoren en hierop reflecteren, vele malen meer effect heeft.
Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de rol van het uitgebreide mentoraat op onze school. Door het veelvuldige en nabije contact dat een mentor met zijn groep(en) heeft, is vroegtijdige signalering mogelijk van ongewenst gedrag en negatieve veranderingen in groepsdynamiek. Eén en ander is vastgelegd in doelen en werkvormen in de leerlijn mentoraat.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work