Radicalisering

De school is de plek waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en kennismaken met verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Het is een plek waar alle dilemma’s en thema’s die in de maatschappij spelen ook afspelen. Extremisme en radicalisering zijn zulke maatschappelijke thema’s die de school binnenkomen en die zonder adequaat oppakken, kunnen leiden tot polarisatie en verharding van het gesprek. Radicalisering raakt de school. Je kunt er als school de ogen niet voor sluiten. Sociaal-emotionele problematiek belemmert het leren. Signaleren en onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoren tot de pedagogische taak van de school. Of het gaat om het vermoeden dat een meisje in loverboy problematiek terecht is gekomen, of dat het gaat om meisje die een groeiende affiniteit heeft voor het gedachtegoed van de Islamitische Staat, je hebt als docent, als mentor, als school iets te doen.

Triggerfactoren op (het niveau van de persoon):
 • confrontatie met de dood
 • problemen thuis
 • verlies van werk/schooluitval
 • directe ervaringen met discriminatie
 • racisme en uitsluiting
 • aanvaringen met autoriteiten
 • detentie
Triggerfactoren op mesoniveau (het niveau van de groep):
 • verbreken van sociale bindingen
 • ontmoeten van een radicaal persoon
 • toetreding tot een radicale groep
 • sluiten van een huwelijk
 • deelname aan een training
 • confrontatie met propaganda
Triggerfactoren op (het maatschappelijke, (inter-)nationale niveau):
 • oproepen tot actie
 • waargenomen aanvallen op de eigen groep
 • overheidsbeleid gericht op de eigen groep of radicalisering
Vanuit een samenwerking van de Gemeente Tilburg en jongerenwerk R´Newt hebben verschillende schoolfunctionarissen een training de-radicalisering gevolgd. Er is binnen de school een contactpersoon.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work