Seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie

Ten aanzien van agressie en geweld wordt vaak een onderscheid tussen de volgende verschijningsvormen gehanteerd:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, discrimineren en vloeken);
  • Psychische agressie (bijvoorbeeld bedreigen, chanteren, intimideren en pesten);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, schoppen, vandalisme en wapengeweld). Daarnaast wordt een verschil gemaakt in motivatie:
  • reactieve agressie (veelal fysiek, in reactie op gedrag van anderen), en
  • proactieve agressie (met voorbedachten rade).
Wat het preventieve beleid betreft is de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, enz. van OMO het uitgangspunt.
Verder verwijzen we ook hier naar de leerlijn mentoraat waarin aandacht is voor gewenst gedrag in combinatie met een duidelijke pedagogische aanpak. Parallel aan de leerlijn wordt er binnen de school doorlopend aandacht besteed aan mediawijsheid en is er een Protocol Sociale media. Sociale veiligheid heeft op deze manier een plaats in het curriculum.

Ten slotte heeft de schoolleiding voor leerlingen en medewerkers op school twee medewerkers aangewezen als vertrouwenspersonen.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work