Verzuim leerlingen

Verzuim dient aangepakt te worden, maar geeft ook aanleiding om alert te zijn op bepaalde oorzaken. Spijbelen (ongeoorloofd verzuim) gebeurt vaak met een belangrijke achterliggende reden, bijvoorbeeld pesten of problemen thuis. Maar ook veel of langdurig (geoorloofd) ziekteverzuim kan een signaal of over het welbevinden van een leerling of problemen in het gezin (systeem).

Verzuim is dan ook vaak een signaal dat de leerling extra in de gaten gehouden moet worden en extra begeleiding nodig heeft. Zicht en beleid op (on)geoorloofd verzuim is daarom belangrijk. Het registreren en melden van ongeoorloofd verzuim is niet alleen wettelijk verplicht, maar draagt op deze wijze bij aan de veiligheid en het welzijn van de leerlingen.

DNS heeft in haar verzuimprotocol neergelegd;


Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is vanuit de gemeente betrokken bij het beperken van het schoolverzuim op DNS. De taak van een leerplichtambtenaar bevat vier basiselementen:

  • Maatschappelijke zorg verlenen aan jongeren van 5 tot 18 jaar (‘18 min’) om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
  • Verzoeken om extra verlof en vrijstellingen behandelen.
  • Justitiële zaken afhandelen volgens de Leerplichtwet.
  • Beleid ondersteunen en (mee)ontwikkelen en voorlichting geven.

De leerplichtambtenaar zit aan bij het ‘grote’ Zorg- en adviesteam (ZAT) overleg, dat zes maal per schooljaar plaats vindt. Op aangeven van de school geeft hij adviezen m.b.t. verzuim en evt. vrijstelling of gaat hij in gesprek met ouders en leerlingen. Leerplicht en GGD trekken samen op in het zogeheten M@zl project, met het doel schoolverzuim te minimaliseren.

 

 

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work