Verzuim medewerkers

De Nieuwste School (DNS) voert een actief beleid met betrekking tot het voorkomen en beheersen van ziekteverzuim. Als er sprake is van verzuim dienen medewerker en de school, ook als onderdeel van de Nederlandse wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter), diverse inspanningen te verrichten die de kans op werkhervatting vergroten.

Het is tevens belangrijk dat de ziekmeldingsprocedure goed verloopt. Dat is belangrijk omdat er onder meer rekening gehouden moet worden met de planning en de inzet van collega’s. Daarnaast worden, in samenwerking met Human Capital Care, acties ondernomen die specifiek zijn gericht op het terugdringen en het voorkomen van ziekteverzuim. Het doel van het verzuimbeleid is dat de gezondheid, de motivatie en de vitaliteit van medewerkers op een optimaal niveau komt en blijft. Mede als gevolg hiervan zullen medewerkers zo min mogelijk verzuimen of ziek worden, zodat het leren van leerlingen optimaal kan (blijven) plaatsvinden. Werkgever en medewerker werken samen aan spoedig en duurzaam herstel.

Verzuimprotocol medewerkers (inloggen)

 

 

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work