Ongeoorloofd verzuim

A. Te laat komen

  • Wanneer een leerling zonder geldige reden te laat komt, wordt de leerling als te laat gemeld in Magister door de onderwijsondersteuner, expert of mentor. Er volgt automatisch een 8 uur melding voor de volgende dag in zijn/haar rooster. Meldt hij/zij zich die dag niet, dan wordt de 8 uur melding verdubbeld. 
  • Wanneer een leerling meer dan 15 minuten zonder geldige reden te laat is, dan registreert de expert/mentor dit als een uur afwezig en volgt er dezelfde regel als bij “afwezig zijn zonder reden”.

B. Afwezig zijn zonder reden 

  • Wanneer een leerling zonder geldige reden een lesuur verzuimt, moet hij/zij het gemiste uur dubbel inhalen. De onderwijsondersteuner meldt dit verzuim aan de manager onderwijs. De manager onderwijs geeft een brief mee naar huis waarop de sanctie wordt vermeld. Deze kaart moet door ouders/verzorgers ondertekend worden en bij de manager onderwijs ingeleverd. 
  • Wanneer een leerling een hele dag zonder geldige reden de lesuren verzuimt, worden ouders hier telefonisch van op de hoogte gesteld door de manager onderwijs. De leerling haalt de verzuimde uren dubbel in.

In alle gevallen van ongeoorloofd verzuim worden de gemiste uren als ongeoorloofd geregistreerd in Magister.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work