Stichting Vrienden van DNS

De Stichting Vrienden van De Nieuwste School is in maart 2010 opgericht door een aantal ouders dat het innovatieve onderwijs van De Nieuwste School en haar concept een warm hart toe draagt. De stichting houdt zich bezig met het versterken van de kwaliteit van het onderwijsconcept van De Nieuwste School door fondsen en middelen te werven, te beheren en deze aan de school ter beschikking te stellen. Deze middelen worden ingezet voor doelen die De Nieuwste School hen aanreikt. 

Een voorwaarde is dat doelen niet uit het reguliere budget kunnen worden gefinancierd. Het bestuur van de stichting kan als rechtspersoon ook subsidiegevers en fondsen benaderen. Daarnaast wil de stichting met haar vrienden de school ondersteunen in haar positionering en groei door het beschikbaar stellen van externe expertise. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit onderstaande bestuursleden:

 

Angela van Kekem Penningmeester
Tino Smetsers  Voorzitter
Jolanda van Kempen Secretariaat


De statuten van de Stichting Vrienden van De Nieuwste School zijn op te vragen via ons e-mailadres. Wilt u reageren of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar vrienden@denieuwsteschool.nl.

 

 


 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work