Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

Onderzoek


In de leerjaren 1, 2 en 3 doen leerlingen onderzoek binnen de leergebieden Humanics, Science en Arts. 

Bij het doen van onderzoek gebruiken leerlingen de denkcirkel. 

De denkcirkel begint met een oriëntatie op een thema door experts, waaruit de leerling een onderzoeksvraag, een zogenaamde hartsvraag destilleert. Daarna volgt de onderzoeksfase, waarin de leerling zijn leervraag onderzoekt, kennis vergaart en competenties ontwikkelt. Resultaat van deze onderzoeksfase is een antwoord op de leervraag en/of een vervolgvraag. De leerling presenteert ten slotte zijn zelf geconstrueerde kennis en reflecteert op proces en eindproduct van zijn onderzoek.

In jaar 1 en 2 ligt de nadruk op het aanleren van het proces: het doen van onderzoek en het op correcte wijze doorlopen van de denkcirkel en het gebruik van bronnen. 

Vanaf leerjaar 3 gaat de inhoud een steeds belangrijkere rol spelen en worden onderzoeksvaardigheden gebruikt om inhoudelijke kennis en vaardigheden te verwerven. 

De onderzoeksthema’s betreffen altijd realistische en actuele thema’s (bij voorkeur afkomstig van externe opdrachtgevers of partijen) die verwondering oproepen en leerlingen in staat stellen om hun blik op de wereld te vergroten en tegelijkertijd meer zicht te krijgen op details. Daarnaast stimuleren de onderzoeksthema's om onderzoeksvragen te stellen én met innovatieve oplossingen te komen.  

De onderzoeksthema’s nemen geen geïsoleerde positie in maar werken in samenhang met de gereedschapslessen en de mentorlesuren. Alle onderwijsonderdelen versterken elkaar zodat samenhang gerealiseerd en overlapping voorkomen wordt.

In de onderbouw zal de nadruk liggen op vak- en leergebiedoverstijgende thema’s en mondiale vraagstukken. In de bovenbouw zal de inhoud steeds specifieker op het vak gericht zijn. 

In de bovenbouw hebben de leerlingen binnen hun profiel complexe vakoverstijgende opdrachten, zodat we ook hier tegemoetkomen aan de ambitie om het onderwijs zo contextrijk mogelijk aan te bieden. De vakspecifieke eindtermen komen hierbij sterker aan bod dan in de onderbouw. Hiermee sluiten we aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van een diploma.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work