Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

Linguistics

In het leergebied Linguistics ontwikkelen de leerlingen zich in Engels, Duits en Spaans via diverse lesmaterialen, taaltaken en taalportfolio’s. Leerlingen maken zich de taal eigen door deze zo veel mogelijk te gebruiken. Het streven is om zoveel mogelijk doeltaal=voertaal te gebruiken in de les, zodat de leerlingen zo veel mogelijk de vreemde taal horen en er ook in leren communiceren.
In het leergebied Linguistics werken leerlingen vaak samen. Ze ontwikkelen zich tijdens de lessen daarom ook in competenties als samenwerken, plannen en reflecteren. Kennismaken met gewoonten en gebruiken van andere landen verruimt hun blik op de wereld. Ook literatuur is hier onderdeel van.

Het leergebied Linguistics gaat in eerste plaats over communiceren: lezen, schrijven, kijken/luisteren en spreken. Doel van het onderwijs is de leerling te begeleiden naar minimaal het vereiste niveau in ieder van die vaardigheden. De vereiste niveaus liggen vast in het Europees Referentie Kader (ERK) Moderne Vreemde Talen. Deze worden met de leerlingen besproken via zogeheten Can Do Statements. De leerlingen weten binnen Linguistics wat er van hen verwacht wordt en waar ze naartoe werken.

Binnen Linguistics worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo vindt er in de onderbouw een taaldorp plaats, waarbij leerlingen in ‘levensechte’ situaties zich redden in de doeltaal. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work