Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

Geletterdheid

Het vak Geletterdheid / Nederlands is een gereedschapsvak. Het hoofddoel voor de leerlingen in de onderbouw is taalvaardigheid bevorderen. Deze taalvaardigheden dienen als gereedschap voor de onderzoeken. Denk aan zaken als: hoe stel je een goede onderzoeksvraag op, hoe vermeld je bronnen, hoe maak je verslagen en presentaties? 

In de bovenbouw moet de leerling meer doelgericht, eindexamengericht, leren werken. De manier waarop we dit realiseren is de leerlingen de wereld van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur te laten ontdekken. De stof is gebundeld in periodes en daarbij wordt samengewerkt met de leergebieden Humanics en Science. In díe leergebieden gaan ze met thema’s aan de gang, de verwerking wordt bij Nederlands geleerd en het eindproduct wordt door de verschillende vakken beoordeeld. Daarnaast heeft het vak ook eigen taaltaken: leerlingen werken een aantal weken lang aan een bepaald onderwerp. Dat kan alleen, in duo’s of in groepen.

Bij ‘taalfitness’ werken leerlingen aan de verschillende taalvaardigheden die ze nodig hebben voor de taaltaken. Onderdelen als spelling, grammatica, formuleren, argumenteren, komen hierbij aan de orde.  We richten, kortom, de stof op de inhoud van de thema’s, de inhoud van schoolexamens en het eindexamen en op de vaardigheden die van belang zijn op onze school en in de maatschappij.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work