Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

Gecijferdheid

In leerjaar 1 en 2 wordt bij gecijferdheid projectmatig gewerkt. Door het werken aan een project, dat gekoppeld is aan een thema, is de leerling op een actieve wijze bezig met het verwerken van leerstof. Het leren begint met een concreet probleem waar de leerling een eigen weg in vindt.
In leerjaar 3 wordt overgeschakeld van gecijferdheid naar wiskunde. Voor Mavo is dit namelijk het jaar voorafgaand aan het examen en moeten leerlingen ook voorbereid worden op toetsen vallen onder het PTA. HAVO- en VWO-leerlingen moeten dit jaar kiezen of ze wiskunde A of wiskunde B gaan volgen in leerjaar 4. Dit wordt duidelijk in de lesstof, waarna zij een betere keuze kunnen maken voor een van beide richtingen. De onderwerpen voor HAVO en VWO zijn hetzelfde, de differentiatie zit in het abstractieniveau van de opgaven. 
In leerjaar 4 wordt de basis voor het vak wiskunde verder uitgewerkt. Het vak wiskunde heeft een sterk algemeen vormend karakter. De belangrijkste doelstellingen zijn het ontwikkelen van analytisch denkvermogen en het aanleren van gestructureerde methoden voor het oplossen van complexe problemen.
In leerjaar 5 HAVO en leerjaar 5+6 VWO bereiden we voor op het examen wiskunde A of wiskunde B. (vwo wiskunde B kan eventueel worden aangevuld met een profielkeuzevak wiskunde D)

 

Leerlijnen gecijferdheid en wiskunde

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work