Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

De stamgroepen

Het leren in DNS is op een andere manier georganiseerd dan we gewend zijn. De structuur moet het aan de ene kant mogelijk maken dat elke leerling zijn eigen leerarrangementen doorloopt, maar moet tegelijkertijd volop gelegenheid geven tot samenwerking en ontmoeting. DNS vindt leren in een leergemeenschap belangrijk, want een leerling kan immers ook van medeleerlingen veel leren. Om dat te realiseren kent DNS ‘leerjaren’, en ‘stamgroepen’. De leerlingen werken in leerjaren. Vanuit de gedachte ‘van geleid naar begeleid naar zelfstandig’ heeft de school gekozen voor de volgende opzet van het mentoraat. In leerjaar 1 blijft er één mentor op een stamgroep. Alle leerlingen uit de stamgroep hebben dezelfde mentor. Vanaf klas 2 worden de stamgroepen begeleid door een mentorenteam. Deze zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat en het reilen en zeilen in de stamgroep. Elke leerling heeft daarnaast een persoonlijke mentor. Dat is een van de mentoren uit het mentorenteam. De persoonlijk mentor is eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders.

DNS is een leergemeenschap, een gemeenschap waarin een individuele leerling ‘op reis gaat’ en waarin hij tijdens die reis hulp en ondersteuning vindt bij de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Die relatie is overigens tweezijdig: iedere leerling moet op zijn beurt ook deel willen uitmaken van de leergemeenschap en actief zijn bijdrage aan het leren en het welzijn van de anderen in de leergemeenschap leveren.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work