Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

1.3 Ouderbijdrage en middelen

Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en de examens, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen. De bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR stemt jaarlijks in met de hoogte en bestemmingen van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders ontvangen een factuur van de afdeling financiën van de vereniging van Ons Middelbaar Onderwijs. (finfact@postnl.omo.nl). DNS probeert de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Omdat DNS geen boekenfonds hanteert in de zin zoals dat op de meeste scholen gebeurt, is deze regeling voor leerlingen van DNS niet aan de orde. Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht.

Kosten die leerlingen maken t.b.v. het eigen onderzoek komen voor eigen rekening.

Minimaal één keer in hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen deelnemen aan een uitwisseling. De kosten hiervan worden bij de ouders in rekening gebracht. In het verleden hadden we reizen waarbij de afspraak gemaakt is dat deze maximaal € 500,-- mogen kosten. Kosten voor uitwisselingen worden volledig bij ouders in rekening gebracht.

Extra kosten om Anglia-examens te doen, zijn op vrijwillige basis. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de ouders.

Alle leerlingen van DNS dienen in het bezit te zijn van een laptop. Deze schaffen de ouders bij voorkeur zelf voor hun kind aan. Desgewenst kan de laptop gehuurd worden.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work