De kenmerken van ons onderwijs


Het onderwijs op de Nieuwste School heeft de volgende kenmerken:

 • het gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerling en start vanuit het geheel. Het           doen van onderzoek is hierbij een krachtig middel,
 • het is gericht op zowel de cognitieve, persoonlijke als de sociaal-emotionele                     ontwikkeling,
 • het wordt ingevuld vanuit en in relatie met de maatschappelijke context,
 • het is dialoog-gestuurd,
 • het is gericht op samenwerken én op individuele prestaties,
 • het leert de leerling regie te nemen op het eigen leerproces en het maken van keuzes,
 • het geeft de leerling inzicht in het eigen leerproces en in de eigen leerprestatie zodat         de leerling verder kan,
 • het stimuleert de reflectie bij leerlingen,
 • het leert de leerling verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 •  

  Dat doen we met als doel dat leerlingen leren:

 • ingewikkelde (toekomstige) problemen aan te pakken en op te lossen in                             samenwerking met anderen,
 • vanuit verschillende invalshoeken denken en redeneren en opgedane kennis                     wendbaar toe te passen,
 • reflecteren op zichzelf in de context van hun bestaan,
 • zich te ontwikkelen tot een jongvolwassene, die oog heeft voor andere mensen en de  samenleving,
 • zelfstandig doordachte keuzes te maken en deze te verantwoorden,
 • samenwerken met anderen.
 •  

   

  Contactgegevens

  Adres

  De Nieuwste School
  Sint Josephstraat 106
  5017 GK Tilburg

  Telefoon & e-mail

  Tel. 013 - 5812066
  E-mail: Contact

   

  Belangrijke links

  Groep 8
  Nieuws

  Social media

  website is gerealiseerd door Web2Work