Ouderklankbordgroep

De klankbordgroep voor ouders komt vijf keer per jaar bij elkaar en praat met de schoolleiding over de gang van zaken en het beleid van de diverse jaarlagen.

De klankbordgroep

De klankbordgroep ouders is een overleggroep en vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onderling bespreekt men met elkaar de vragen, problemen en oplossingen van de betreffende beleidsterreinen. Een klankbordgroep heeft een signalerende en adviserende rol.

Momenteel zitten er 17 ouders in de klankbordgroep van leerlingen uit leerjaar 2 t/m 5.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy