Ondersteuningsplan

DNS is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant Portvolio. De school werkt samen met instanties als schoolmaatschappelijk werk (IMW), GGD, GGZ, Handle With Care en afdeling Leerplicht van de Gemeente Tilburg op het gebied van ondersteuning en verzuim. De ondersteuning die de school biedt is terug te vinden in het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan

In het school ondersteuningsprofiel staat alle informatie over ondersteuning op De Nieuwste School. Daarin wordt ook het beleid dat De Nieuwste School heeft ontwikkeld voor leerlingen met dyslexie beschreven.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy