Aanmelding

Is je eerste keuze op De Nieuwste School gevallen? Meld je dan aan! De aanmelddagen zijn jaarlijks in maart.

Aanmelden

De aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 zijn geweest.

Wat we nodig hebben bij je aanmelding:

  • Een officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarmee zowel de ouder als de leerling zich kan legitimeren.
  • De originele adviesbrief van de basisschool met daarop de code voor het D.O.D. (deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg).
  • Indien van toepassing stellen wij het zeer op prijs dat u relevante onderzoeken diagnose en rapportages (in kopie) wilt overleggen. Met deze informatie kunnen wij uw kind beter ondersteunen. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.

Loting

Jaarlijks kunnen we 150 leerlingen toelaten. Indien er geloot moet worden en indien er sprake is van uitloting, nemen we contact met u op en gaat alle informatie automatisch naar de school van de tweede of derde keuze. Dit geldt niet voor scholen die buiten de regio vallen (bijvoorbeeld Breda).

© 2023 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy