Missie, visie en kernwaarden

In onze missie, visie en kernwaarden beschrijven we hoe we denken over ontwikkeling, goed onderwijs en wat we daarbij belangrijk vinden.

Onze missie

Op de Nieuwste School staat jouw ontwikkeling centraal. De Nieuwste School wil graag dat jij een “veelzijdig ontwikkeld persoon” wordt. Zo iemand heeft kennis, bezit vaardigheden, heeft inzicht in zichzelf, in wie hij is en wat hem beweegt. Hij weet wat zijn levensdoelen zijn en handelt daarnaar.

Je ontwikkelt jezelf vlotter wanneer je je erkend en gekend voelt, merkt dat leraren vertrouwen hebben in jou én als je gemotiveerd bent. Omdat verwondering de basis is voor motivatie is dit het startpunt van het onderwijs. Het motto van De Nieuwste School (DNS) is dan ook: “Verwondering brengt je verder”

In dit motto zitten onze kernwaarden opgenomen: innovatie, openheid en verantwoordelijkheid.

Kernwaarden

 • Innovatie
  Van verwondering word je nieuwsgierig. Daardoor wil je op zoek naar kennis. Als je die kennis deelt met anderen, ontstaat nieuwe kennis. Innovatie heet dat.
 • Openheid 
  Leren is pas mogelijk als je eerlijk en zonder (voor)oordeel naar jezelf en je omgeving kijkt. Openheid betekent jezelf laten zien en open staan voor meningen, kennis en kwaliteiten van anderen. Openheid is de basis voor medemenselijkheid, oprechtheid en sociaal gedrag.
 • Verantwoordelijkheid  
  Dit alles vraagt om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor de ander en voor een betere wereld. Spreek elkaar aan. Help de ander verder. Wees je bewust van je drijfveren en denk na over die van andere mensen.

Onze visie

In onze visie wordt beschreven hoe wij denken over goed onderwijs.

 • Ontwikkelen van kennis vanuit verwondering
  In goed onderwijs staat het leren van jou als leerling centraal. Het leren is optimaal je begrijpt wat je moet leren en waarom. Verwondering is daarbij het uitgangspunt. Door jou nieuwsgierig te maken word je gemotiveerd om vragen te stellen, op zoek te gaan naar antwoorden en – op die manier – nieuwe kennis op te doen.
 • Ontwikkelen als mens
  Bij goed onderwijs is het belangrijk dat jij als leerling jezelf goed leert kennen en leert nadenken over vragen als: wie ben ik, hoe verhoud ik me tot anderen? en wat of wie wil ik worden?
 • Ontwikkelen van eigenaarschap
  Vanuit het vertrouwen dat we in jou, vragen we je om steeds meer zelf keuzes te maken over wat en hoe jij wil leren. We leren je zelf je eigen leren te regisseren en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat noemen we eigenaarschap.
 • Ontwikkelen in een leergemeenschap
  In goed onderwijs leren leerlingen en leraren met en van elkaar. Ontwikkelen niet alleen maar samen met anderen. Door kennis in te brengen en met elkaar te delen, ontwikkel jij als leerling nieuwe kennis en ontstaan nieuwe ideeën. Wij moedigen jou en je medeleerlingen maar ook onze leraren die wij experts en mentoren noemen, aan om hierin ondernemend te zijn door met goede, verrassende, vernieuwende of (te) gekke ideeën te komen.

DNS 15 jaar in beeld

Dit element kan niet worden geladen.
Pas instellingen voor Cookies aan

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy