Gereedschaps
vakken

Sommige vakken lenen zich niet altijd voor het doen van onderzoek. Bijvoorbeeld omdat je sommige dingen ‘gewoon’ moet leren. Je moet dan denken aan de talen en wiskunde. Daar leer je kennis en vaardigheden die je kunt gebruiken bij het doen van onderzoek. Die vakken duiden we aan met gereedschapsvakken.

Wat is een gereedschapsvak?

In een gereedschapsvak staat telkens een vak centraal: Geletterdheid (Nederlands), Gecijferdheid (wiskunde), Linguistics (Engels, Spaans en Duits) en Sport & Bewegen. In de examenklassen komen daar de examenvakken bij. Leerstof wordt aangeboden in een bepaalde context, binnen een bepaald thema en in samenhang met andere vakken. Er is altijd aandacht voor het verwerven en delen van kennis en vaardigheden het kunnen analyseren en oplossen van complexe kennis-gerelateerde problemen en voor de ontwikkeling van de DNS-competenties. Dit doen we door het stellen van leerdoelen waarop je van de expert feedback krijgt waardoor je weet wat je beter kan doen en hoe je dat kan doen.

© 2024 denieuwsteschool.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy